Do spisu treści

Do nawigacji

Oferujemy polskim przedsiebiorcom oraz osobom fizycznym doradztwo podatkowe w stadarcie prawdziwej austriackiej kancelarii w jezyku polskim.

Oferujemy panstwu uslugi w zaksresie:

Prawo podatkowe od osob prawnych i fizycznych, prawo VAT

Prawo ubezpieczeniowe (GSVG)

Miedzynarodowe prawo podatkowe (ustawa o unikaniu podwojnego opodatkowania)

Miedzynarodowe prawo VAT (import, eksport, tranzakcje lancuchowe wewnatrzwspolnotowe oraz poza unijne)

Miedzynarodowe prawo ubezpieczeniowe

Delegacje pracownikow

Podatki gruntowe oraz od tranzakcji na nieruchomosciach

Opodatkowanie kapitalu (rowniez z uwzglednieniem umow ze Szwajcaria oraz Lichtenstein)

Stowarzyszenia

Osoby prawne prawa publicznego

Reprezentowanie klientow przed urzedem skarbowym  oraz innymi instytucjami

Reprezentowanie podczas kontrol skarbowych, postepowan karno-skarbowych

Pomoc w interpretowaniu prawa pracy, prawa do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, prawa biznesowego

Zakladanie firm

Zmiana formy prawnej (M&A oraz pomoc w doborze odpowiedniej formy prawnej)

Opinie prawne, ekspertyzy podatkowe

Doradztwo przy kupnie, sprzedarzy, likwidacji firm

Optymalizacja podatkowa

Rachunki kosztow

Analiza sprawozdania finansowego oraz obliczanie Cash-Flow

Sporzadzanie biznesplanow

Prywatne ekspertyzy (np. prognoty dalszego istniania spolki dla bankow, sadu)

Sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe

Sprawozdania finansowe (Bilans, rachunek zyskow i strat, sprawozdania z dzialalnosci) wedlug prawa handlowego

Upublicznienie bilansu w sadzie handlowym

Ksiega przychodow i rozchodow

Rachunek nadwyzki wplywow nad wydatkami

Ryczaltowanie

Srodki trwale

Deklaracje podatkowe (osoby prawne, fizyczne, VAT)

Wyrownania podatkowe

Spolki kapitalowe, spolki cywilne, oddzialy zagranicznych spolek kapitalowych, firmy pojedyncze, stowarzyszenia, osoby prawne prawa publicznego

Kontrolowanie terminow

Kontrole decyzji urzedu skarbowego

Ksiegowosc

Podwojna ksiegowosc

Ksiega przychodow i rozchodow

Rachunek nadwyzki wplywow nad wydatkami

Ksiegowanie srodkow trwalych

Ksiega zakupu towarow

Rachunke kosztow

Miesiecze/kwartalne dekalracje VAT

MOSS

Melsunki przychodow wewnatrzwspolnotowych

Meldunki Intrastat

Zgloszenia NoVa

Reprezentowanie przy kontrolach skarbowych (VAT,  ogolnych)

Rozliczanie personelu

Wszystkie branze i umowy kolektywne

Zameldowanie/odmeldowanie/przemeldowanie pracownikow

Miesieczne rozliczanie kadr wraz z dodatkowymi wynagrodzniami (13 i 14 wynagrodzenie)

Wydruk polecenia przelewu

Przekazywanie informacji na koniec roku do WGKK i urzedu skarbowego, deklarowanie podatku komunalnego

Reprezentowanie podczas kontroli skarbowej

Pomoc w interpretacji prawa pracy

Rozliczenie informacyjne (calkowity koszt pracownika miesieczny/roczny)

Analiza miedzy roznymi formami zatrudnienia

BUAK

Rozliczanie z zajeciem wierzytelnosci

Delegacje oraz wypozyczanie pracownikow (In - Outbound)


Wpisz 5 cyfrowy kod weryfikacji

Dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane do celów opisanych w Oświadczenie o ochronie danych osobowych.